కొత్తగా వచ్చిన

మమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు

  • werw
  • GER
  • gwefw

మా కంపెనీ స్వాగతం

అతిపెద్ద ముత్యాలు పంపిణీ కేంద్రం లో గలదు - Zhuji నగరం, Kaluoli పెర్ల్ కంపెనీ పెంపకం, ప్రాసెసింగ్ మరియు తాజా నీటి pearls.We అమ్మకం అనుభవం సంవత్సరాల ప్రధానంగా వదులుగా ముత్యాలు, ముత్యాలు తంతువులు, మరియు necklaces, బ్రాస్లెట్లను, వలయాలు, brooches, etc వంటి ముత్యాలు నగల అందించడానికి కలిగి .