មកដល់ថ្មី

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកយើង

  • werw
  • ger
  • gwefw

ស្វាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលគុជខ្យងធំបំផុតចែកចាយ - ក្រុង Zhuji ក្រុមហ៊ុនគុជខ្យង Kaluoli ម្ចាស់ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមនោះ, ដំណើរការនិងការលក់ pearls.We ដែលភាគច្រើនបានផ្តល់នូវទឹកស្រស់គុជរលុង, strands គុជខ្យងនិងគ្រឿងអលង្ការគុជខ្យងដូចខ្សែក, បំពាក់ខ្សែដៃ, ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍, គ្រឿងអលង្ការ, ល ។